با مراجعه به آدرس زیر،فیلم آمورشی دروس دانشگاه پیام نور را مشاهده بفرمایید:

mytv.behseema.tv

راهنمایی لازم جهت ورود به سایت نیز وجود دارد.