کتاب مجموعه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی به همراه پاسخنامه تشریحی،نیمه دوم اردیبهشت ماه منتشر خواهد شد.

نویسندگان:محسن حسنی - عاطفه امیری - مهسا عبدالمحمدی

انتشارات: نوآور تهران