کلاس درس حسابداری پیشرفته 1 پیام نور دلیجان و کلاس درس اصول حسابداری 2 پیام نور محلات در تاریخ 8 آبان 1391 تشکیل نخواهد شد.