دروس ارائه شده ترم مهر 1393-1392 استاد محسن حسنی

دانشگاه پیام نور دلیجان(اصول حسابداری1 - اصول حسابداری 2 - حسابداری پیشرفته 1- کاربرد کامپیوتر در حسابداری - زبان تخصصی حسابداری 1 - حسابداری مالیاتی - حسابداری میانه 1 )

دانشگاه پیام نور محلات (حسابداری پیشرفته 2- حسابداری صنعتی 3 - پژوهش عملیاتی - حسابداری مالیاتی)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات(کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 - اصول حسابداری 1 - حسابداری دولتی 2-پروژه مالی)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان(ح دولتی2 - کاربرد کامپیوتر2 - کاربرد نرم افزار حسابداری - زبان تخصصی)

/ 0 نظر / 4 بازدید