کسر نمره

دانشجویانی که هنوز پروژه ترجمه خود را تحویل نداده اند با کسر نمره روبرو خواهند شد.

که اسامی آنان به شرح زیر است:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه(جعفری نوری-حصاری-رضایی-طاهری-عابد-محمدی-مومنی-کردشیخی)

موسسه ناصر خسرو(سلحشوری-جنتی-محمودی-کردیان-یزدان دوست-ابره دری-کریمی-اکبری)

پیام نور ساوه(خدیو-جشن ساز-دهقانی-رادمرد-محمدی-محبیان-قسمتی-طحان-مرادیان)

موسسه فن و دانش(مرتضوی-اطیابی-سوری-شریفی-مشعوف-دقایقی-حاجی حسینی-امید صادقی-رسولی-عمرانی-ارتگلی-مریم رضایی-اطیابی-پریسا حسنی-دوست لو-سفیدان-شریفی-محمدی نیا-محمدی)

/ 0 نظر / 5 بازدید