تشکر از اساتید و معلم هایی که برای بنده زحمت کشیدند

آقای دکتر رسول برادران حسن زاده-آقای دکتر حیدر محمدزاده سالطه-آقای دکتر قدرت الله طالب نیا-آقای دکتر یونس بادآور نهندی-آقای دکتر فخرالدین میثاق-آقای کاظم نجف زاده-آقای فرخ صمدی-آقای قاسم مهانپور-آقای علوی-آقای خداقلی

/ 0 نظر / 8 بازدید