دکتر قدرت ا... طالب نیا

دکتر قدرت ا... طالب نیا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 (واحد علوم و تحقیقات )دانشیار پایه 32

دانشکده مدیریت و اقتصاد( گروه حسابداری)

سوابق تحصیلی:

دکتری حسابداری از دانشگاه تهران تیر ماه سال 1374

فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه تهران خرداد ماه سال 1362

لیسانس حسابداری از دانشگاه تهران تیر ماه سال 1353

 سوابق علمی :

 -عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - دانشکده مدیریت و اقتصاد ، گروه حسابداری

 -عضو هیئت تحریریه مجله دانش و پژوهش حسابداری انجمن حسابداری ایران

 -عضو هیئت تحریریه سابق مجله بررسی های حسابداری دانشگاه تهران

 -عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده حسابداری و اقتصاد (واحد مرکز)

 -تدریس دردوره های دکتری حسابداری ، کارشناسی ارشد حسابداری و کارشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران وسایر دانشگاه ها از سال 1358 تاکنون

 -راهنمایی و مشاوره بیش از 250 پایان نامه تحصیلی از سال 1374 تا پایان سال 1387

 -ارائه سمینار در زمینه های:قیمت گذاری سهام ،هزینه یابی برمبنای فعالیت ،هزینه یابی بر مبنای هدف ، مهندسی مالی، بودجه ریزی عملیاتی، کاربرد اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران ، استاندارد های حسابداری و....

سوابق اجرایی :

مسئول بودجه ، رئیس حسابداری ، مدیر مالی شرکت ها و مشاور مالی  ،  حسابدار رسمی

سوابق پژوهشی (کتاب ها، جزوات آموزشی و مقالات):

حسابداری مالی  ، بودجه و مالیه عمومی ، حسابداری دولتی ( کتاب کنکور) ، حسابداری دولتی ، بودجه ریزی دولتی وبیش از چهل مقاله چاپ شده در فصلنامه بررسیهای  فصلنامه اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وحسابداری دانشگاه تهران   فصلنامه تحقیقات فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری انجمن حسابداری ایرانتحقیقات  مجله فصلنامه کنترولر فصلنامه صنعت بیمهمالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مجله حسابداربورس  فصلنامه تحلیلی حسابداررسمی وسایر مجلات از دیماه 67 تا پایان شهریور ماه 1388 .

عضویت در مجامع و انجمن های حرفه ای :

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، عضو پیوسته انجمن حسابدارای ایران ، عضو انجمن حسابداران خبره ایران ، عضو پیوسته انجمن علوم مدیریت ایران ، عضو شورای برنامه ریزی رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات .

کارشناس رسمی دادگستری

/ 0 نظر / 74 بازدید